PRIMARIA COMUNEI INTREGALDE

Judetul Alba

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Intregalde are urmatoarea componenta:
 • Primar: FLOREA TEODOR - PNL
 • Viceprimar: FLOREA ADRIAN ELISEI - PNL
 • Secretar: MOGA VICTORIA
 • Consilieri:
  • Nacreala Nicolae - PNL
  • Liciu Tiberiu  - PNL
  • Nita Vasile - PNL
  • Marian Viorel - PNL
  • Nistor Ioan - PSD
  • Tecsa Nicolae - PSD
  • Pavel Ioan - ALDE
  • Ilie Radu - ALDE


Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/11.01.2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Intregalde pentru sedintele din lunile ianuarie, februarie si martie 2018
» HCL nr. 2/11.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 [...]
» HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea organizarii si funcionarii retelei scolare ce se va organiza in comuna Intregalde, judetul Alba [...]
» HCL nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali prevazuti in Statul de functii al comunei Intregalde pe anul 2018
» HCL nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculul care deserveste aparatul de specialitate al Primariei Comunei Intregalde, an 2018
» HCL nr. 6/31.01.2018 privind aprobarea cotei de taiere de masa lemnoasa pentu anul 2018, in vederea valorificarii
» HCL nr. 7/31.01.2018 cu privire la aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri proprietate privata a Comunei Intregalde
» HCL nr. 8/31.01.2018 privind neadoptarea proiectului de hotarare [...]
» HCL nr, 9/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al comunei Intregalde
» HCL nr. 10/14.02.2018 privind aprobarea platii cotizatiei pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 11/14.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate Asocitatiei de Dezvoltare Intercomunitara [...]
» HCL nr. 12/14.02.2018 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica
» HCL nr. 13/20.03.2018 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 2 [...]
» HCL nr. 14/20.03.2018 privind aprobarea pretului de vanzare catre populatie pentru masa lemnoasa [...]
» HCL nr. 15/20.03.2018 privind modificarea HCL nr. 65/2017 [...]
» HCL nr. 16/20.03.2018 privind aprobarea: [...]
» HCL nr. 17/20.03.2018 privind aprobarea cantitatii de 17 mc material lemnos [...]
» HCL nr. 18 privind alegerea Presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 21/27.04.2018 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a pretului de referinta [...]
» HCL nr. 22/27.04.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului [...]
» HCL nr. 23/27.04.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Intregalde pe trimestrul I, an 2018
» HCL nr. 24/27.04.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, pe anul 2017
» HCL nr. 25/27.04.2018 privind modificarea HCL nr. 6/2018 [...]
» 2017
» 2015